Analiza
potrzeb
informacyjnych

dla mikro firm

Warto przed procesem projektowania
zastanowić się i przeanalizować
potrzeby teraźniejsze i przyszłe.

Forma rozliczeń

Spotkania i czas poświęcony na analizy
rozliczamy godzinowo.