Usługi
marketingowe

dla mikro firm

Analiza otaczającego rynku.
Analiza wewnętrznego systemu marketingu.
Strategie marketingowe i reklamowe.
Ustalenie poszczególnych działań marketingowych.

Forma rozliczeń

Spotkania i czas poświęcony na analizy
rozliczamy godzinowo.