Z dawna Polski tyś Królową Maryjo 

"Królowo Polski! Odnawiamy dziś Śluby przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie."
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 
Jasna Góra, 26 sierpnia 1956r

Patron Firmy

Za patrona naszej firmy obraliśmy sobie
księdza Jerzego Popiełuszkę

"Celem zaś przedsiębiorstwa nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale samo jego istnienie jako wspólnoty ludzi, którzy na różny sposób zdążają do zaspokojenia swych podstawowych potrzeb i stanowią szczególną grupę służącą całemu społeczeństwu."
Jan Paweł II, Centesimus Annus 

 Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!
Jan Paweł II

"Kiedyś ktoś pięknie powiedział, że człowiek, który tylko pracuje, a nie potrafi dodać do pracy swojej elementu duchowego, nie potrafi dodać do pracy swojej modlitwy – podobny jest do ptaka, który mając jedno skrzydło, kręci się w kółko i nie może wzbić się wyżej."
Ks. Jerzy Popiełuszko

Modlitwa
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości i obrońcą ludzkiej godności; spraw, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem, żyjąc w prawdziwej wolności, umieli zło dobrem zwyciężać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.